TermoBRIK SUPRA, novinka pre úsporné a zdravé bývanie!
De

PEZINSKÉ TEHELNE- PANEL?REŇ, a.s. získali certifikát výnimočnosti Slovak Gold!

Nadácia Slovak Gold / Slovak Gold Foundation / udelila výrobcovi PEZINSKÉ TEHELNE- PANEL?REŇ, a.s., Certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold výrobku TERMOBRIK PD, tehliarske murovacie prvky.

Ochranná značka kvality Slovak Gold je uznávaným symbolom nadštandardnej kvality a ochra?uje spotrebiteľa pred problémovou produkciou.

Exkluzívny certifikát posúva držiteľa Pezinské tehelne- Paneláre?, a.s. do pozície najvyššieho kreditu, vierohodnosti a spoľahlivosti.

Kvalitu produktu odborne overila a potvrdila nezávislá, neštátna autorita na základe výsledkov skúšok a zistení akreditovaných skúšobných miest. Certifikát udelilo Prezídium Nadácie Slovak Gold v Bratislave d?a 10.12.2013.