TermoBRIK SUPRA, novinka pre úsporné a zdravé bývanie!
De

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s
Tehelná 9
902 01
Pezinok
Slovenská republika

Vrátnica
tel.: +421 33 641 20 11

Ing. Ján Man
generálny riaditeľ
tel.: +421 33 641 20 11

Ing. Viera Dömötörová
ekonomický riaditeľ
tel.: +421 33 641 25 35
e-mail:

Ing. Imrich Pilka
výrobný riaditeľ
tel.: +421 33 641 20 12
e-mail:

Obchodné oddelenie

Mgr. Michal Lóczi
obchodný riaditeľ
tel.: +421 33 641 29 60
tel./fax: +421 33 641 39 87
mobil: +421 908 713 046
e-mail:

Jana Petrovičová
marketing manager
tel.: +421 33 641 29 60
tel./fax: +421 33 641 39 87
mobil: +421 907 290 698
e-mail:

Peter Szabó
obchodný zástupca pre okresy
DS, GA, SA, KN, NZ, LV,
KA, VK, NR, ZM, ZC, BS, ZH, ZV, BB a Maďarská republika
tel.: +421 33 641 29 60
tel./fax: +421 33 641 39 87
mobil: +421 917 838 135
e-mail:

Štefan Bobek
obchodný zástupca pre okresy
BA, PK, MA, SC
tel.: +421 33 641 29 60
tel./fax: +421 33 641 39 87
mobil: +421 905 421 852
e-mail:

Vincent Hupka
obchodný zástupca pre okresy
TT, SE, SI, MY, PN, NM, TN, IL, PU, PB, BY, CA, KM, ZA, MT, DK, LM, PP, NO, TS,
HC, TO, PE, BN, PD, TR, RK
tel.: +421 33 641 29 60
tel./fax: +421 33 641 39 87
mobil: +421 905 487 028
e-mail:

Jana Petrovičová
asistentka obchodného a marketingového oddelenia
tel.: +421 33 641 29 60
tel./fax: +421 33 641 39 87
mobil: +421 907 290 698
e-mail:


Odbyt

Ing. Milan Krčmárik
vedúci odbytu
tel.: +421 33 641 39 87
mobil: +421 905 535 983
mobil: +421 905 599 757
e-mail:

Ľudmila Slováková
referent odbytu
tel.: +421 33 641 39 87
mobil: +421 905 535 983
e-mail:

Nasťa Pecúchová
asistentka odbytu
tel.: +421 33 641 39 87
mobil: +421 908 105 305
e-mail:

Fakturačné údaje

Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s.
Tehelná 9
902 01
Pezinok
Slovenská republika

IČO: 35757540
IČ DPH: SK7020000438
DIČ: 2020204131


Čas predaja

Pondelok až Piatok
od 6:00 do 15:00 hod.

Nájdete nás


http://www.pezinske-tehelne.sk/kontakty/najdete-nas/

Pezinské tehelne