TermoBRIK SUPRA, novinka pre úsporné a zdravé bývanie!
De

Predajne STAVMAT STAVEBNINY

Banská Bystrica - STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Partizánska 91 - - areál stará cementáreň

tel.:

048 414 83 92
048 414 83 82

fax.:

048 414 85 63

mobil:

+421 905 664 786
+421 917 127 910
+421 903 550 264

e-mail:


Bratislava - Vajnorská
Vajnorská 128/A

tel.:

02 4445 68 98, 02 4463 53 44

fax.:

02 4463 53 45

mobil:

0903 252 984

e-mail:


Bratislava - Polianky
Polianky 17

tel.:

02 6436 6235

fax.:

02 6436 6235

mobil:

0905 482 597

e-mail:


Čadca
U Ševca 220

tel.:

041 4204 130
041 4204 139
041 4204 132

fax.:

041 4204 131
041 4204 133

mobil:

0905 967 381
0905 465 596

e-mail:


Handlová
Prievidzská 68

tel.:

046 547 57 46

fax.:

046 547 23 55

mobil:

0902 962 509
0905 664 809

e-mail:


Holíč
Kátovská 25

tel.:

034 660 25 01
034 660 25 02

fax.:

034 668 49 73

mobil:

0903 721 928

e-mail:


Ilava
Sihoť 166

tel.:

042 444 11 69

fax.:

042 444 11 70

mobil:

0902 962 510
0903 550 832

e-mail:


Komárno
Ul. Priateľstva Bašta

tel.:

035 772 09 29

fax.:

035 772 09 29

mobil:

0905 444 476

e-mail:


Košice
Južná Trieda 78

tel.:

055 729 80 86

fax.:

055 729 80 88

mobil:

0903 290 759
0903 290 807

e-mail:


Leopoldov
Nádražná 522

tel.:

033 733 18 91
033 733 18 92
033 734 21 33

fax.:

033 734 22 39

mobil:

0903 692 897
0905 482 531

e-mail:


Liptovský Mikuláš
Okoličianska 63

tel.:

044 562 43 19
044 562 43 20

fax.:

044 562 43 18

mobil:

0903 226 571
0905 664 872

e-mail:


Malacky - STAVMAT STAVEBNINY
Pezinská 56, 901 01 Malacky

tel.:

034 772 23 90

fax.:

034 774 20 52

mobil:

0903 236 790
0905 664 944

e-mail:


Martin
Na Bystričku 14

tel.:

043 430 62 50
043 430 62 51

fax.:

043 430 62 50

mobil:

0903 265 361
0905 664 887

e-mail:


Michalovce - STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Zeleninárska 2

tel.:

056 688 12 77
056 688 12 78

fax.:

056 688 12 79

mobil:

+421 918 643 066
+421 918 340 744
+421 903 550 916
+421 917 795 621

e-mail:

1.staviva@stonline.sk


Nitra
Novozámocká 76/94

tel.:

037 651 11 61
037 657 88 31

fax.:

037 657 88 32

mobil:

0903 721 924
0903 550 317

e-mail:


Nové Mesto n. V.
Srnianska 4

tel.:

032 771 24 86

fax.:

032 771 26 85

mobil:

0902 962 511
0905 664 922

e-mail:


Piešťany - STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Vrbovská cesta 123

tel.:

033 773 30 81
033 773 30 82

fax.:

033 772 55 68

mobil:

+421 905 481 690
+421 903 652 416

e-mail:

piestany@stavmat.sk
pn.kupelne@stavmat.sk


Prešov - STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Budovateľská 38

tel.:

051 772 29 79
051 759 47 01

fax.:

051 759 47 02

mobil:

+421 905 664 925
+421 903 721 923
+421 917 213 072

e-mail:

presov@stavmat.sk


Rohožník
Rohožník 89

tel.:

034 658 82 18

fax.:

034 654 88 31

mobil:

0903 657 397

e-mail:


Ružomberok
Bystrická cesta 68

tel.:

044 435 37 36

fax.:

044 435 37 36

mobil:

0903 551 975

e-mail:


Senica
Železničná ul. 534

tel.:

034 651 70 22
034 654 41 01

fax.:

034 654 41 02

mobil:

0903 721 927

e-mail:


Šaľa
Diakovská cesta 1243

tel.:

031 771 34 82

fax.:

031 701 04 51

mobil:

0903 721 926
0905 664 687

e-mail:


Šaľa Farby-Laky
p. Pazmá?a 10

tel.:

031 770 26 66

fax.:

031 770 71 39

mobil:

0903 433 858
0905 664 730

e-mail:


Topoľčany
Pod Kalváriou 1278

tel.:

038 532 20 21

fax.:

038 532 20 21

mobil:

0903 729 586

e-mail:


Trenčín
Brnianska 2

tel.:

032 658 00 39
032 658 34 60
032 640 24 14

fax.:

032 652 28 46

mobil:

0903 773 806
0905 664 689
0902 962 508

e-mail:


Trnava
Zavarská 10/D

tel.:

033 534 08 82
033 554 61 33
033 551 15 36
033 554 52 46
033 535 21 61

fax.:

033 534 08 83

mobil:

0903 290 996
0903 290 758
0902 899 854
0905 664 933

e-mail:


Vráble
Staničná ul.

tel.:

037 783 11 12

fax.:

032 783 44 42

mobil:

0903 721 925

e-mail:


Žilina
Kamenná 10

tel.:

041 723 50 82
041 700 33 50

fax.:

041 700 33 51

mobil:

0903 773 804
0903 222 671

e-mail: