TermoBRIK SUPRA, novinka pre úsporné a zdravé bývanie!
De

Výpočet spotreby materiálu

V tejto sekcii môžete využiť formuláre určené na výpočet približnej spotreby materiálu pri stavbe vášho domu. Výsledky výpočtov sú odhadované na základe tabuľkových údajov z podkladov vypracovaných našou spoločnosťou. Konkrétnu realizáciu je potrebné vždy prekonzultovať so statikom!

UPOZORNENIE! Pri zapisovani údajov do formulárov treba pri zadávaní čísla s desatinnou čiarkou používať bodku "." a nie čiarku "," teda 120.54 a nie 120,54.

Výpočet spotreby muriva

V projektoch sa vyskytujú rôzne hrúbky stien a pre každú hrúbku treba vypočítať m2. Prepočet pre rôzne hrúbky stien bude treba vykonať vždy samostatne.

Spotreba tehál bude ks

Typ muriva/tehly
m2 stien *
m2 otvorov **
 

* dĺžka (resp. obvod) stien rovnakej hrúbky × výška
** výška × šírka

Výpočet spotreby keramických prekladov

Vzorec počíta spotrebu prekladov vždy pre jeden rozmer svetlej šírky otvorov * (napr. dvere 800 mm), pre určenie spotreby prekladov pri inom rozpätí je treba prepočet vykonať znovu pre každú svetlú šírku zvlášť. Skutočná dĺžka uloženia musí byť pri použití prekladov KP 23,8 na každej strane min. 125 mm (pri svetlom rozpätí otvorov 1850 - 2000 mm min. 200 mm, pre otvory 2250 - 2750 mm min. 250 mm). Pri použití prekladov KP 12 musí byť skutočná dĺžka uloženia na každej strane min. 120 mm (pri svetlom rozpätí otvorov 2200 - 2700 mm min. 150 mm).

Spotreba keramických prekladov bude ks

Hrúbka steny (cm)
Typ prekladu
Počet otvorov (ks)
 

* skutočná šírka otvoru

Výpočet spotreby stropných vložiek pre keramický polomontovaný strop

Výber typu stropnej vložky závisí od zadanej svetlej šírky miestnosti. Pri svetlej šírke do 605 cm sa používajú vložky KSV 19/45 a KSV 19/60 a pri šírke nad 605 cm sa pužíva vložka KSV 25/60.

Spotreba stropných vložiek bude ks

Typ tvarovky
Svetlá šírka (cm) *
Dĺžka miestnosti (cm) **
 

* vzdialenosť múrov kolmých na nosníky, resp. šírka miestnosti
** dĺžka steny kolmej na nosníky

Výpočet spotreby nosníkov pre keramický polomontovaný strop

Pre správne osadenie nosníkov je nevyhnutná dostatočná plocha potrebná pre uloženie závislá od hrúbky steny. Správne rozmery potrebných nosníkov určite podľa doleuvedenej tabuľky tak, že podľa svetlej šírky miestosti * nájdete nosník zo zodpovedajúcou dĺžkou (napr. ak je svetlá šírka miestnosti 4,65 m, je potrebné použiť nosník s dĺžkou 5,00 m). Rozostup osí nosníkov určíte podľa rozmeru stropných vložiek, ktoré chcete použiť (600 alebo 450 mm). Pri svetlej šírke miestnosti do 605 cm sa používajú vložky s rozmermi 450 mm alebo 600 mm, pri šírke nad 605 mm sa pužívajú vložky s rozmerom 600 mm.

Dĺžka nosníkov (m) 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00
Svetlá šírka (m) * 2,25 2,50 2,75 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95 4,20 4,40 4,65 4,90 5,15 5,35 5,60 5,85 6,05 6,30 6,55 6,80 7,00 7,25 7,50
Minimálna dĺžka uloženia (mm) 125 125 125 150 150 150 150 150 150 175 175 175 175 200 200 200 225 225 225 225 250 250 250

Spotreba nosníkov bude ks

Rozostup osí nosníkov
Dĺžka miestnosti (cm) **
 

* vzdialenosť múrov kolmých na nosníky, resp. šírka miestnosti
** dĺžka steny kolmej na nosníky