TermoBRIK SUPRA, novinka pre úsporné a zdravé bývanie!
De

Služby

Pracovníci nášho obchodného oddelenia Vám bezplatne poskytnú na požiadanie tieto služby:

- technické poradenstvo pri spracovaní projektovej dokumentácie
- zasielanie informačných materiálov
- výpočet spotreby materiálu podľa projektovej dokumentácie
- spracovanie cenovej ponuky s výpisom materiálu
- spracovanie kladačského výkresu stropného systému a prekladov
- kontakty na projektantov a na preškolené stavebné a montážne firmy

Doprava materiálu na stavbu ZADARMO

- doprava výrobkov pre zmluvných partnerov, bezplatne do 200km od Pezinka

Energetický certifikát budovy

- Pri stavbách rodinných domov realizovaných zo systému TermoBRIK Vám poskytneme dotáciu 100 eur bez DPH na energetický certifikát budovy vydaný podľa zákona č.300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.