TermoBRIK SUPRA, novinka pre úsporné a zdravé bývanie!
De

Obslužné strediská a Ubytovňa

Ťažba a príprava suroviny

Stredisko Ťažby a prípravy suroviny zabezpečuje ťažbu suroviny z ložiska tehliarskych surovín, vzdialeného od výrobného areálu cca 1000 m. Ložisko má zásoby kvalitných surovín na 50 – 70 rokov. Vyťažená surovina je skladovaná na tzv. halde, odkiaľ sa opäť ťaží a pripravuje pre výrobný proces.

Údržbárska a vývojová dielňa

Údržba a vývojová dielňa je určená hlavne na zabezpečenie stredných a generálnych opráv, výrobu náhradných dielov a lisovacích foriem na jednotlivé tehliarske výrobky.

Autodoprava

Stredisko autodoprava zabezpečuje rozvoz tovaru, vnútropodnikovú dopravu a opravy mechanizmov. Rozvoz tovaru je zabezpečovaný len pre zmluvných odberateľov.

Ubytovňa

Ubytovňa ponúka voľné ubytovacie kapacity 60 lôžok v 24 izbách (2-, 3- a 4- lôžkových) bunkového systému. V blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Telefonický kontakt 033/6413420.

Ubytovňa - Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.
Za dráhou 2
902 01 Pezinok

033/641 34 20
0908/713 047

Cenník:
- ubytovanie do 3 dní 7,50 € bez DPH / osoba / noc
- ubytovanie nad 3 dni 7,- € bez DPH / osoba / noc
- celý mesiac 150 € / osoba bez DPH (t.j. 5 € / osoba / noc)

ubytovna