TermoBRIK SUPRA, novinka pre úsporné a zdravé bývanie!
De

Výrobné strediská

Výrobné strediská - PE II

Stredisko PE II je moderne vybavená robotizovaná výrobňa tehliarskych murovacích materiálov, ktoré spĺňajú kritéria výrobnej kvality tepelnotechnických a zvukovoizolačných vlastností. V súčasnosti dosahujú naše produkty špičkové parametre, čo potvrdzuje aj ich podiel na trhu.

Výrobné strediská - OK - 1

Stredisko OK-1 prešlo etapovito komplexnými rekonštrukciami strojového a technologického zariadenia a tiež meraniami a reguláciou, čím je zabezpečená vysoká kvalita výrobkov. Do dnešnej doby bolo viackrát modernizované (vzduchotechnické rozvody, horákový systém, pecné vozy, riadenie). Meranie a regulácia sú riadené počítačom. Tieto inovácie zabezpečujú aj v súčasnosti výrobu kvalitných výrobkov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky trhu.  Na stredisku OK - l sa vyrába kompletný výrobný sortiment tehliarskych murovacích materiálov.

Výrobné strediská - Paneláreň

Na stredisku paneláreň sa vyrábajú keramické nosníky s priestorovou výstužou a keramické preklady.

Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. investovala značné finančné prostriedky do novej technológie dávkovania a prípravy suroviny, čo zabezpečuje trvalú homogenitu suroviny na výrobu tehliarskych murovacích materiálov.