Energetický certifikát budov

Podmienky uplatnenia dotácie na Energetický certifikát budovy

Dotácia na Energetický certifikát budovy vydaný podľa zákona č.300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov je stanovená vo výške maximálne 100€ + DPH.

Pre získanie tejto dotácie jej potrebné dodržať všetky nasledovné podmienky:

– Nárok na dotáciu vzniká pri zakúpení kompletného systému výrobkov TermoBRIK (Tehla TermoBRIK + Keramické preklady + Keramický stropný systém) v objeme min. 5.000€ + DPH
– Zámer uplatnenia dotácie je zákazník povinný oznámiť výrobcovi pred objednaním tovaru prostredníctvom obchodného partnera výrobcu
– Objednávka musí obsahovať kompletný sortiment výrobkov TermoBRIK (Tehla + Keramické preklady + Keramický stropný systém) a musí byť tiež uvedená požiadavka o udelenie dotácie na Energetický certifikát budovy

V prípade nesplnenia všetkých uvedených podmienok zaniká nárok na udelenie dotácie na Energetický certifikát budovy.

Dodatočné žiadosti o udelenie dotácie nie sú akceptované.