Keramické preklady a stropný systém

Technický list 1

Technický list 2

Technický list 3

Technický list 4