Služby

Technické poradenstvo pri spracovaní projektovej dokumentácie

Individuálne podľa potrieb zákazníka.

V prípade otázok kontaktujte našich obchodných zástupcov, prípadne na mail info@pezinske-tehelne.sk

Výpočet spotreby materiálu podľa projektovej dokumentácie

Služba je poskytovaná ZDARMA

Rozsah služby:

- výpis materiálu TermoBRIK na hrubú stavbu (okrem stropného systému), kalkulácia je orientačná

- výpis prvkov stropu len v prípade dodania kladačského plánu, ktorý je kompatibilný s našim stropným systémom

Potrebné údaje a podklady:

1. kontaktné údaje investora / zadávateľa dopytu (meno a priezvisko, miesto stavby, tel. číslo, e-mail)

2. projektová dokumentácia stavby - stavebná časť výkresov v elektronickej forme (formát pdf, jpg alebo dwg, maximálna veľkosť jednotlivých súborov 8 MB), pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy, výkres krovu

3. špecifikácia jednotlivých materiálov v prípade, že chýba v projektovej dokumentácii, alebo bola projektová dokumentácia spracovaná pre iný druh materiálu

Podklady pre výpočet spotreby materiálu zasielajte na info@pezinske-tehelne.sk

Kladačský plán stropu a prekladov

Výpočet orientačnej ceny materiálu pri základnej skladbe stropu ZDARMA

Návrh stropu zo systému TermoBRIK s výkazom materiálu je v prípade záväznej objednávky ZDARMA.

Vypracovanie návrhu kladačského plánu ZDARMA.

Rozsah služby:

- výpis prvkov stropného systému TermoBRIK

- vypracovanie kladačského plánu z prvkov stropného systému TermoBRIK

Potrebné údaje a podklady:

1. kontaktné údaje investora (meno a priezvisko, miesto stavby, tel. číslo, e-mail)

2. projektová dokumentácia stavby - stavebná časť výkresov v elektronickej forme (formát pdf, jpg alebo dwg, maximálna veľkosť jednotlivých súborov 8 MB), pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy, výkresy krovu, projekt statiky a pod.

Postup pri objednávaní:

- kontaktovaním zmluvného predajcu, ktorý dohodne realizáciu služby s regionálnym zástupcom

- zaslaním podkladov potrebných pre návrh stropu v tlačenej alebo elektronickej forme zmluvnému predajcovi alebo obchodnému zástupcovi, resp. technickému poradcovi