Výrobné strediská

Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. majú 3 moderné výrobné závody, ktoré pozostávajú z: